ZASEBNA KLINIČNO PSIHOLOŠKA ORDINACIJA
Matej Peljhan, univ.dipl.psih., spec.klin.psih.

psihoterapija / psihodiagnostika / svetovanje / coaching

ZAKAJ IZBRATI KLINIČNEGA PSIHOLOGA?

Klinični psihologi so poleg psihiatrov edini, ki imajo v javnem zdravstvu ustrezno in priznano specialistično izobrazbo za zdravljenje oziroma psihoterapijo oseb z duševnimi težavami. V zasebni praksi se sicer s psihoterapijo ukvarjajo tudi mnogi drugi ljudje, potem ko opravijo enega izmed mnogih tečajev in izobraževanj s tega področja, vendar pri tem velikokrat nimajo dovolj poglobljenega (pred)znanja, zaradi česar je njihova pomoč včasih tudi vprašljiva.
Za pridobitev naziva specialist klinične psihologije sta potrebna dolgotrajno izobraževanje in praksa, saj od vpisa na dodiplomski študij psihologije do zaključenega podiplomskega specialističnega izpita preteče najmanj 12 let. V tem času klinični psiholog pridobi poglobljeno znanje o psihološkem funkcioniranju človeka in povezavah z vsemi dejavniki okolja, ki nanj vplivajo.
Klinični psiholog je v zdravstvu zelo pomemben člen v psihodiagnostiki. Je edini strokovnjak, ki je usposobljen in sme uporabljati različne psihodiagnostične teste, vprašalnike, ocenjevalne lestvice, projekcijske preizkuse, ki jih koristi, da lažje in bolj zanesljivo diagnostično opredeli in oceni celostno funkcioniranje osebe, njene spoznavne funkcije, čustvovanje, osebnost, inteligentnost in morebitne duševne motnje oziroma bolezni.
Specialist klinične psihologije se med izobraževanjem usposobi za izvajanje psihoterapije, s pomočjo katere pomaga ljudem z duševnimi težavami. Poznamo več glavnih psihoterapevtskih smeri: psihoanalitične, kognitivno-vedenjske, humanistično-eksistencialne in sistemske. Njihova uporaba se v praksi večkrat kombinira in prilagaja glede na specifične okoliščine in težave klientov. Vrste težav, s katerimi se danes ljudje pogosto soočajo, so: anksioznost, strahovi in fobije, depresivnost, težave v medosebnih odnosih, težave v družini, težave, povezane z odraščanjem otrok, spopadanje z boleznijo, žalovanje ob izgubi, travma, odvisnost, učne težave, duševne bolezni idr. Klinični psiholog poskuša v psihoterapiji z ustreznimi tehnikami pogovora zmanjšati psihično stisko, doseči uvid v vzroke za nastanek težav, izboljšati vzorce vedenja ali doseči druge spremembe v smeri odprave težav. Psihoterapija lahko poteka v obliki individualne psihoterapije, skupinske psihoterapije, družinske psihoterapije ali psihoterapije parov.
Klinični psiholog izvaja tudi psihološko oziroma nevropsihološko rehabilitacijo oseb po različnih boleznih oziroma poškodbah, seveda pa je usposobljen tudi za svetovanje, coaching in izvajanje preventivnih obravnav.
Odločitev, da se bo človek za svoje duševno zdravje obrnil na strokovno pomoč že v izhodišču ni lahka, pogosto pa je še težje odgovoriti na vprašanje, katerega strokovnjaka je najbolje izbrati. Naj bodo pri tem pomembni kriteriji strokovnjakova izobrazba, znanje in usposobljenost, v enaki meri pa tudi njegove izkušnje in zrela osebnostna struktura.

O MENI...

Sem specialist klinične psihologije s skoraj 30-letnimi delovnimi izkušnjami v javnem zdravstvu.
V svoji dolgoletni praksi sem delal in delam tako z odraslimi kot z mladostniki in otroki. Strokovno pomagam ljudem, ki trpijo zaradi različnih duševnih stisk kot so depresija, tesnoba, panični napadi, fobije, obsesivne misli, imajo partnerske, družinske ali druge težave v medosebnih odnosih, prebolevajo smrt bližnje osebe ali katero drugo bolečo izkušnjo, se spopadajo z zasvojenostjo, kažejo znake izgorelosti, imajo slabo samopodobo, so pred težko življenjsko odločitvijo, si želijo bolje razumeti svoje notranje vzgibe, razviti osebnostne potenciale ali izboljšati kakovost življenja.
V času diplomskega in še posebej podiplomskega specialističnega študija (pa tudi kasneje) sem pridobil ustrezno teoretično in praktično znanje iz psihodiagnostike, psihoterapije in rehabilitacije. Pri delu s klienti uporabljam strokovne pristope in metode s področij psihodinamskih, kognitivno-vedenjskih, humanistično-eksistencialnih in sistemskih teorij in praks, ki jih prilagajam in kombiniram glede na okoliščine in osebne značilnosti klientov. Intenzivno se posvečam tudi umetnostni terapiji in sem eden izmed začetnikov fotografske terapije v Sloveniji.
Sem mentor specializantom klinične psihologije, avtor več strokovnih in poljudnih člankov, knjig in recenzij ter predavatelj na različnih dogodkih doma in po svetu. Med drugim sem bil povabljen tudi na TEDx prireditev v Warwick v Veliki Britaniji.
Kot otrok sem se pri eksploziji vojaške bombe hudo poškodoval in pri tem utrpel izgubo roke in očesa. Doživel sem številne izgube in težke preizkušnje, a sem se iz njih tudi veliko naučil. Verjamem, da mi danes prav te izkušnje lahko pomagajo, da globlje razumem človeka v stiski in mu pomagam pri iskanju poti iz nje.
Star sem 53 let, Primorec, živim v Ljubljani. Sem poročen in oče treh otrok. Poleg družine mi veliko pomeni tudi umetniška ustvarjalnost. Širši javnosti sem znan kot fotograf, ki je samostojno razstavljal tako doma kot v tujini; za svoja dela sem prejel že več kot sto nagrad. Velik odziv svetovne javnosti sem požel predvsem s fotografsko serijo o hendikepiranem dečku z naslovom Mali princ, za scenarij in režijo istoimenskega kratkega filma pa sem na Festivalu slovenskega filma prejel Vesno za posebne dosežke.
V življenju cenim vztrajnost, ki jo gojim tudi s pomočjo športa. Že dvakrat sem opravil z Ironman triatlonom, ki velja za zelo naporno preizkušnjo, saj obsega kar 3,8 km plavanja, 180 km kolesarjenja in 42 km teka.
Svoj poklic opravljam z veseljem. Poslušanje, razumevanje, zaupnost in spoštovanje so temeljne vrednote mojega dela, ki v iskrenem medsebojnem odnosu pomagajo in vodijo moje kliente k boljšemu notranjemu ravnovesju in življenjskemu zadovoljstvu. Njihov napredek in njihovi uspehi predstavljajo tudi meni velik vir navdiha.

Kontakt

[email protected]
telefon: +386 (0)41 476 899
Cesta v Podboršt 13, 1000 Ljubljana

Cenik

Individualna obravnava (45 – 50 minut): 70 eur

Oblikovanje in programiranje NTK • 2020